Techniek

Infrarood energie

Thermische of infrarood energie is het licht dat niet zichtbaar is omdat de golflengte ervan te lang is om door het menselijk oog te worden opgemerkt; het is het deel van het elektromagnetische spectrum dat wij als warmte ervaren. In tegenstelling tot zichtbaar licht, straalt in de infrarode wereld alles dat een temperatuur boven het absolute nulpunt heeft, warmte uit. Dit is de bron van onze warmte.

 


Stralingswarmte

Infraroodwarmte of stralingswarmte werkt net als in de natuur: Warmtegolven afkomstig van de zon bereiken overdag bijvoorbeeld de muur van uw woning. In deze muur vind vervolgens warmteopslag plaats die vertraagd weer wordt afgegeven. ‘s Avonds koelt de omgevingslucht af en wordt de afgifte van restwarmte uit de muur goed voelbaar. Een hot stone massage werkt bijvoorbeeld volgens hetzelfde principe.

 


100% rendement

Een belangrijk kenmerk van infrarood energie is dat het 100% rendement heeft, alle warmte die wordt geproduceerd komt ook in de omgeving terecht. Er is geen schoorsteen of leiding waarin energie verloren gaat.

 


Voelbaar verschil

Omdat convectiewarmte de luchtopwarmt en daardoor laat circuleren zal de opwarming van een ruimte langer duren. Warme lucht heeft als eigenschap dat het stijgt waardoor de temperatuur bij het plafond beduidend hoger ligt dan op de vloer. Gevolg: koude voeten en een warm hoofd. Bij stralingswarmte wordt de warmte direct afgegeven zal de ruimte daardoor gelijkmatiger en sneller voelbaar verwarmen.

 


Productzoeker

Start hier
Configureren
  • MAGNUM PROJECTSERVICES

    MAGNUM PROJECTSERVICES MAGNUM PROJECTSERVICES

    Projectservices realiseert afgiftesystemen voor het verwarmen en koelen van vloeren en wanden voor woningbouw en utiliteit. Alle disciplines worden verzorgd: calculatie, engineering, tekenwerk,  projectleiding, installatie & service!